Hakkımızda

Hakkımızda

RNK Neşriyat, 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kuruluş gayesi, insanlığın özlediği hakiki huzur ve saadetin tek adresi ve Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur’u bütün beşeriyete ulaştırabilmektir. Bu kuruluş gayesi doğrultusunda Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle kısa sayılabilecek bir zamanda onbinlerce  Risale-i Nur külliyatı hem ucuz, hem de göz dolduran bir kaliteyle tab edilerek neşredilmiştir. RNK Neşriyat, yayıncılık alanına çıktığı andan itibaren piyasada fiyat belirleyici bir rol üstlenmekle kalmamış, aynı zamanda bu sahada kalite çıtasının da yükselmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Böylesine zor bir sonucun alınabilmesinin en mühim sebebi, RNK Neşriyat’ın esas kuruluş gayesinin ticarî kâr değil, rıza-i İlâhi için imana ve insanlığa hizmet olmasıdır.

Şu hususu samimiyetle belirtmek isteriz ki RNK Neşriyat, hiçbir şahıs yada kuru­lu­şa karşı rekabet niyeti taşımamıştır ve taşımayacaktır. Ancak kendi kuruluş gayesi doğrultusunda hizmet etmeyi bir vazife bilmekte ve bu yönde faaliyette bulun­mak­tadır.

RNK Neşriyat, ilk kuruluşundaki ulvi niyet ve kararını dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bozmadan, îman ve Kur’ân hizmetinin hadimleri olan Nur talebe­leri­nin bir mübarek malı olarak kıyamete kadar daha güzel, daha yeni, daha kaliteli çalışmalarla iman ve Kur’an yolunda hayırlı hizmetle­ri­ne devam edecektir.

Okuyucuları­mızın her türlü destek ve dualarının devamını diliyor, en kalbî teşekkürlerimizi arz ediyoruz.