Meyve Risalesi: Gençler için bir Rehber

Meyve Risalesi: Gençler için bir Rehber

Bugün sizlere çok özel bir kitaptan bahsetmek istiyoruz: Meyve Risalesi. Belki bu kitabı ve yazarını daha önce hiç duymadınız, ama eminim ki tanıştıktan sonra siz de etkileneceksiniz. Haydi gelin, birlikte keşfedelim!

Kitabın Yazarı: Bediüzzaman Said Nursî

Öncelikle kitabın yazarı Bediüzzaman Said Nursî’den biraz bahsedelim. Said Nursî, 20. yüzyılın başlarında yaşamış ve düşünceleriyle birçok insana ilham vermiş bir İslam alimi. Hayatını, insanların manevi ve ahlaki gelişimine adayan Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı adı altında birçok eser kaleme almıştır. Bu külliyatın bir parçası olan Meyve Risalesi, özellikle gençlerin manevi dünyasına hitap eden önemli bir eser.

Meyve Risalesi Nedir?

Meyve Risalesi, Said Nursî’nin hapishane döneminde kaleme aldığı, manevi dersler içeren bir kitap. Risale, bir yandan iman hakikatlerini anlatırken, diğer yandan hayatın anlamı, ölüm ve ahiret gibi derin konulara da değiniyor. Kitap, zor zamanlarda insanlara umut ve rehberlik sunuyor.

Kitaptan Alıntılar

Kitabın dilinden ve içeriğinden birkaç alıntı ile devam edelim:

 1. Hayatın Değeri ve İbadet:
  “Her gün yirmi dört saat sermaye-i hayatı Hâlık’ımız bize ihsan ediyor. Tâ ki iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayat-ı dünyeviyeye yirmi üç saati sarf edip beş farz namaza kâfi gelen bir saati, pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf-ı akıl bir hata…”
 2. Fenler ile Allah’ı Tanımak:
  “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hâlık’ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar.’ dediler.
  Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan‑ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz…”
 3. Ahiret’in İspatı:
  “Cenab‑ı Hakk’ın yüz, belki bin esmasının kâinata bakan isimlerinin her birisi, nasıl ki mevcudattaki âyine ve cilveleriyle müsemmasını bedahetle ispat eder. Aynen öyle de haşri ve dâr‑ı âhireti de gösterirler ve kat’iyetle ispat ederler.”

Geçici Zevklerin Getirdiği Hüzün

Bediüzzaman, gençlerin hayatı sadece zevk ve lezzet peşinde koşarak geçirmelerinin ne denli yanıltıcı ve tehlikeli olduğunu şöyle açıklıyor:

“Nasıl ki bu yaz ve güzün âhiri kıştır. Öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın elli sene evvelki hâdisatı sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hâdisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalalet ve sefahetin elli altmış sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi, şimdiki güldüklerine ve gayr‑ı meşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı.”

Zehirli Bal: Haram Lezzetler

Bediüzzaman, gayr-i meşru yollarla elde edilen lezzetlerin, zehirli bir bal hükmünde olduğunu belirterek, gençlerin bu tür lezzetlerden uzak durmaları gerektiğini vurguluyor:

“Gayr‑ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela, haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz’î lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer.”

Baki Zevklere Yönelmek

Geçici zevklerin yerine, baki ve ebedî zevklere yönelmek gerektiğini vurgulayan Bediüzzaman, iman ve ibadetle elde edilecek lezzetlerin kalıcı olduğunu ifade ediyor:

“Demek, hakiki ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini, bu mezkûr bahsimiz münasebetiyle Gençlik Rehberi’nde bir hâşiye olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz…”

Burada, iman ve ibadetin insanın ruhuna verdiği huzur ve mutluluk, gençlik döneminde elde edilecek en kıymetli hazinelerden biri olarak sunulmakta.

Neden Okumalısınız?

Meyve Risalesi, her şeyden önce düşünmeye teşvik eden bir kitap. Özellikle gençlerin hayatın anlamı, mutluluk ve manevi değerler üzerinde derinlemesine düşünmelerini sağlıyor. Said Nursî’nin sade ve etkileyici dili, karmaşık konuları bile anlaşılır hale getiriyor. Bu kitabı okurken, kendi hayatınıza dair yeni perspektifler kazanacaksınız.

Sonuç

Eğer manevi dünyanızı zenginleştirmek, hayata dair yeni bakış açıları kazanmak istiyorsanız, Meyve Risalesi tam size göre. Kitap, gençlere hitap eden dili ve derin içeriği ile sizleri bekliyor.
RNK Neşriyat tarafından yayınlanan Meyve Risalesi’ni buradan inceleyebilirsiniz.


Bu gönderiyi paylaş